saltar al contingut principal

Gestor de Identitat

Definició

La Universitat a través del Servei de Recursos Informàtics i TIC posa a disposició de tota la comunitat universitària l'aplicatiu de Gestió d'Identitat així com el Servei de Validació únic.

El Gestor de Identitat ens permet:
    - Gestió del Cicle de Vida: permet definir el cicle de vida que tindrà un compte d'usuari en tots els repositoris de la Universitat (Intranet, Moodle, Correu Electrònic, etc...). És l’encarregat de generar les altes, baixes i modificacions.
    - Gestió de les credencials d'usuari: permet canviar i sincronitzar la clau d'accés de tots els serveis digitals centrals de la Universitat.
    - Auditoria i informes: permet tenir una auditoria de tots els canvis produïts així com la generació d’informes.

El Servei de Validació únic ens permet:
    - Validació en tots els aplicatius de la Universitat en un únic punt d’entrada web.
    - Aplicació de polítiques de seguretat en el moment d’accés als aplicatius.
    - Auditoria i informes: permet tenir un històric dels accessos dels usuaris als diferents aplicatius.

Canvi de clau d'accés

Canvi de Clau d'accés