saltar al contingut principal

Amics i Amigues

Accés Serveis Digitals de la Universitat

Per tal de poder accedir a tots els teus aplicatius informàtics centrals. (Intranet, Correu Electrònic, Campus Virtual, Expedient Acadèmic, Catàleg de la Biblioteca, etc...) heu d'utilitzar el teu NIF/NIE/Passaport i una clau d'accés, que inicialment és la teva data de naixement.

- Codi d'usuari: NIF/NIE/Passaport (Veure format)
- Clau d'accés: La teva data de naixement en format dd-MMM-aa.
    Exemple: 02-MAI-78. El mes MMM pot ser (GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES)

Us recomanem el canvi d'aquesta clau d'accés mitjançant l'aplicatiu de Gestió d'Identitat, que podeu accedir-hi mitjançant l'enllaç que es troba a la plana inicial de la Intranet, o directament mitjançant la url:
https://oim.urv.cat

Vull canviar la meva clau d'accés

Tots els Serveis Digitals de la Universitat validen amb el mateix codi d'usuari i clau d'accés.
Podeu canviar la vostra clau d'accés actual mitjançant l'aplicatiu de Gestió d'Identitat, que podeu accedir-hi mitjançant l'enllaç que es troba a la plana inicial de la Intranet, o directament mitjançant la url:
https://oim.urv.cat

No puc accedir als ordinadors o a la xarxa wifi (CRAI-URV) de la Universitat

El col.lectiu d'Amics i Amigues de la Universitat pot conectar-se als ordinadors del CRAI i només pot utilitzar el Wifi de la Universitat en el SSID: CRAI-URV. L'accés a la Xarxa Eduroam no està permesa.

Per tan, per a poder accedir a Internet via Wifi, us haureu de conectar al SSID: CRAI-URV. El vostre codi usuari i clau d'accés tan per l'accés als ordinadors com al Wifi són:
Codi usuari: nif@aia.urv.cat
Clau d'accés: la que tingueu assignada.

Atenció - Important:
- Per tal de que se us apliquin les polítiques adequades (velocitat de navegació, etc...), és important que poseu el @aia.urv.cat
- Si podeu accedir a la Intranet o al Correu Electrònic i no podeu accedir a la Xarxa Wifi de la Universitat, sincronitzeu la vostra clau d'accés. Podeu fer-ho mitjançant l'aplicatiu de Gestió d'Identitat, que podeu accedir-hi mitjançant l'enllaç que es troba a la plana inicial de la Intranet.

En el següent enllaç, trobareu les diferents guies de configuració per a diferents Sistemes Operatius i dispositius mòbils

No recordo la meva clau d'accés

•  Podeu utilitzar el procediment de restabliment de clau d'accés utilitzant el carnet Universitari (el nou carnet del Banco Santander) o mitjançant un correu electrònic de recuperació (prèviament informat).

Ajuda
Per qualsevol dubte d'accés a Serveis Digitals de la Universitat: Suport a usuari.