saltar al contingut principal

Windows XP

Definició

1. Clicar Inici i "Tauler de control".

2. Connexions de xarxa i Internet.

3. Connexions de xaxa.

4.Propietats de la xarxa sense fils.

5. Marcar la xarxa Eduroam i clicar a Propietats.

6. Definir la xarxa Eduroam tal com es veu a la imatge.
Tipus de seguretat: WPA2
Tipus de xifratge: AES

7. Editar la pestanya "Autenticació".

8. Pestanya propietats EAP.
Marcar "Validar un certificado de servidor"
A continuació, clicar a EAP-MSCHAP v2 "Configurar. . .

9. Desmarcar l'opció de fer servir el nom d'inici de sesió de Windows.

10. Les credencials corresponen al NIF en format 12345678-Z seguit del sufix corresponent al vostre col·lectiu:

Per exemple, un estudiant amb NIF 12345678-Z, haurà de validar-se així: 12345678-Z@estudiant.urv.cat

Podeu consultar com es validen els diferents col·lectius que tenen accés al Wifi clicant en aquest enllaç.

Si no podeu entrar amb la vostra clau d'accés habitual, us recomanem que la sincronitzeu accedint a l'adreça:
https://idm.urv.cat/idm/user

11. Finalment ens haurem validat a EDUROAM.