saltar al contingut principal

Windows 8/10

Definició

1. Clicar a la dreta de la pantalla a Configuració, després a Taulell de control.

2. Xarxa i Internet.

3. Centre de xarxes i recursos compartits.

4. Clicar a Configurar una conexió o xarxa.

5. Clicar a Connectar-se manualment a una xarxa sensefils.

6. Definir la xarxa Eduroam tal com es veu a la imatge.
Nom de la xarxa: eduroam
Tipus de seguretat: WPA2-Enterprise
Tipus de xifratge: AES

7.Un cop creada la xarxa EDUROAM, cal modificar alguns paràmetres.

8. Pestanya Seguretat. Cal clicar a Configuració de Microsoft: EAP protegido (PEAP).

9. Pestanya propietats EAP.
Marcar "Verificar la identidad del servidor validando el certificado"
A continuació, clicar a EAP-MSCHAP v2 "Configurar. . . ".

10. Desmarca l'opció de fer servir el nom d'inici de sesió de Windows.

11. Acceptar fins tornar a la pestanya seguretat, per clicar a Configuració avançada.

12. Especificar l'opció "Autenticació d'usuaris o d'ordinadors".

13. Al connectar per primera vegada a EDUROAM , ens demanarà acreditació

16. Les credencials corresponen al NIF en format 12345678-Z seguit del sufix corresponent al vostre col·lectiu:

Per exemple, un estudiant amb NIF 12345678-Z, haurà de validar-se així: 12345678-Z@estudiant.urv.cat

Podeu consultar com es validen els diferents col·lectius que tenen accés al Wifi clicant en aquest enllaç.

Si no podeu entrar amb la vostra clau d'accés habitual, us recomanem que la sincronitzeu accedint a l'adreça:
https://idm.urv.cat/idm/user

17. Finalment ens haurem validat a EDUROAM.