saltar al contingut principal

Android

Definició

1. Requeriments previs
2. Configuració de la conexió
3. Conexió a la xarxa segura urv o eduroam


1. Requeriments previs


Tenir un dispositiu android amb versió de sistema operatiu 1.6 o superior.


2. Configuració de la conexió


Pulsem la tecla de menú a la pantalla home y sel·leccionem " Ajustes"

Pulsem a " Conexiones inalámbricas."

Activarem la marca de Wi-Fi i entrarem al menú de configuració.

Pulsem " Añadir red Wi-Fi."

Configurem els següents paràmetres:

 • SSID de red: eduroam o CRAI-URV
 • Seguridad: 802.1x EAP  (o WPA-EAP si no tens la opció anterior)
 • Método EAP: TTLS
 • Autenicación de fase 2: PAP
 • Certificado de autentificación: (vacio)
 • Certificado Cliente: (vacio)
 • Contraseña clave privada: (vacio)

  Les credencials corresponen al NIF en format 12345678-Z seguit del sufix corresponent al vostre col·lectiu:

  Per exemple, un estudiant amb NIF 12345678-Z, haurà de validar-se així: 12345678-Z@estudiant.urv.cat

  Podeu consultar com es validen els diferents col·lectius que tenen accés al Wifi clicant en aquest enllaç.

 • Identidad anónima: anonymous@urv.cat
 • Contraseña de red inalámbrica: la vostra contrasenya (com la resta de serveis)

Si no podeu entrar amb la vostra clau d'accés habitual, us recomanem que la sincronitzeu accedint a l'adreça:
https://idm.urv.cat/idm/user


3. Conexió a la xarxa "eduroam"


En connextar-nos veurem la següent pantalla que ens indica que la connexió ha estat correcta. (l'exemple és per eduroam)