saltar al contingut principal

Proxy Antivirus

Definició

La Universitat Rovira i Virgili posa a disposició de la seva comunitat universitària el servei de Proxy Antivirus Web, que aporta una millora de la velocitat d'accés a Internet des de qualsevol ordinador conectat a la Xarxa de la Universitat, amb funcionalitats de filtratge de Virus, Anti-Phishing i Anti-Spyware.

El servei de Proxy-Cache de la Universitat quedarà definit en tot moment per les condicions establertes en aquesta normativa. La utilització del servei implica el coneixement i l'acceptació implícita i incondicionada de totes i cadascuna d'aquestes condicions.

La Universitat Rovira i Virgili podrà introduir les modificacions que consideri convenients en la prestació d'aquest servei, inclosa la cancel·lació, sense que l'usuari pugui reclamar-li cap responsabilitat sobre els perjudicis causats per aquestes. En qualsevol cas, les modificacions seran comunicades abans de la seva aplicació a través de canals que assegurin la màxima difusió entre els usuaris del servei (normalment per correu electrònic).

Característiques

Les principals característiques del Servei de Proxy-Cache de la Universitat són:

- Proxy-Cache Web només accessible des de dins de la Xarxa de la URV.
- Millora de la velocitat d'accés en la navegació per internet.
- Cache de totes les planes web, excepte les internes de la Universitat.
- Funcionalitats AntiVirus, Anti-Phishing i Anti-Spyware.
- No cache de protocols segurs (https).

Responsabilitats

La Universitat Rovira i Virgili, com a institució prestadora d'aquest servei, serà la responsable de supervisar el compliment de la seva normativa d'ús per part de tots els usuaris, i disposarà de la potestat de sancionar el seu incompliment.

La Universitat Rovira i Virgili no es farà responsable en cap cas de la utilització que l'usuari pugui fer d'aquest servei, tot i que aquesta pogués contravenir la legislació vigent, o ser contrària a la bona fe o les bones costums, o fer apologia d'actuacions incíviques o socialment reprovables.

Així mateix, la Universitat Rovira i Virgili quedarà exonerada de tota responsabilitat derivada d'actuacions d'intromissió o modificació fraudulenta d'informació per part de l'usuari o de tercers, així com de qualsevol acció que vulneri la privacitat i secret de les comunicacions.

En tots els casos, la Universitat Rovira i Virgili es reserva el dret d'exercitar les accions que consideri oportunes contra qualsevol persona o entitat que amb la seva acció o omissió perjudiqui els seus interessos o la seva imatge.

Configuracions

A continuació s'indiquen les guies de configuració pels principals navegadors web més utilitzats.

Per defecte, els navegadors venen configurats amb la opció d'autodetecció de proxy. Per tan, no cal que configureu el vostre navegador. Aquestes guies són de comprovació.


- Microsoft Internet Explorer
- Mozilla FireFox
- Google Chrome