saltar al contingut principal

Chrome

El navegador de Google Chrome utilitza les opcions definides de Proxy del Sistema, que són les mateixes que es defineixen en el Navegador d'Internet Explorer de Microsoft.

- Seleccionar en el menú "Configuració". En la pestanya que se'ns obre, anar a baix de tot, i seleccionar "Mostra la configuració avançada"
- Un cop desplegades més opcions, anar a l'apartat de "Xarxa" i donar al botó de "Canvia la configuració de proxy..."
- Se'ns obrirà una finestra, "Propietats d'Internet", i donarem a l'opció de "Connexions" i apretar en el botó de "Configuració de LAN".
- Apareixerà una finestra tal com mostra la figura, i seleccionarem la opciĆ³ de:
      - "Detecta la configuració automàticament"

- Finalment, li donarem al botó d'Acord i anirem tancant les diferents finestres que hem obert i ja haurem configurat el nostre navegador Chrome.

A partir d'aquest moment tots els accessos web que realitzem aniran a través del Proxy-Cache Web de la Universirat.