URV Gestió de Llistes URV
Aquest formulari us permet subscriures o desubscriures a una de les llistes públiques de l'àmbit de Recerca de la Universitat.
 
Dades de la Llista  
Adreça de Correu de la Llista:
Acció a fer:
Adreça de Correu a subscriure / desubscriure
   
 

Servei Recursos Informàtics i TIC
Universitat Rovira i Virgili
v2021-04-16 - 12:17