Directori Adreces Correu Electrònic URV v2019-10-08.1


Si us plau, seleccioneu el col.lectiu a cercar:
 
Adreces de Personal Docent i Investigador (PDI)
Adreces de Personal d'Administració i Serveis (PAS)
Adreces de Personal Fundació URV (FURV)
Adreces d'Estudiants URV i FURV (>6m)
         (accés limitat a ordinadors de la Universitat)


Servei Recursos Informàtics i TIC
Universitat Rovira i Virgili